Contact Us

Restaurant Poçeria Vjetër

Rruga Mjeshtrat e Qeramikes , Kavajë

069 20 85 102

    sqAL